image
image
image

Isenvad Skole

 & Børnehus

image
image
image

1. skoledag i indskolingen

Velkommen til Magnus, Villum og Simone smiley

 • ikon
  Pia Becker den 02-05-2018
  Registrering og godkendelse af fravær
  Vedhæftede bilag skal bruges, hvis jeres barn/børn holder fri udenfor skolens officielle og planlagte ferieperioder i mere end 3 dage.
 • ikon
  Hanne Bjelke Britorn den 28-06-2018
  Kære forældre.
   
  Nu er vi klar med sammensætningen af personale og hold for det kommende skoleår.
   
  Vi går i august ind i vores femte år med skolereformen. Vi er på Isenvad Skole kommet langt med at folde tankerne i reformen ud, som er blevet en integreret del af dagligdagen.
  Både børn og voksne har gavn af vores rullende skolestart og holddeling på mellemtrinnet, med parallellægning af de store fag, så vi kan være sammen både i faste læringshold og på kryds og tværs, hvilket giver god læring, udvikling og trivsel. Vi har dage til fordybelse og bevægelse, så skoledagen er varieret. Vi er også godt på vej med at tilrettelægge skoledagen som forløb, der er målrettet den enkelte elev, og det arbejder vi videre med at udvikle i det kommende skoleår.
  Vores fagdage og projekt uger er en dejlig variation, og vi kommer ofte ud og omkring, så børn og voksne får oplevelser sammen.
   
  Skoledagens tidsmæssige ramme er fast:
  Alle børn starter klokken 7:50
  Indskolingen og C1 har alle dage fri kl. 13:50 (30 lek. ugentligt)
  C2 har mandag – onsdag fri kl. 14:45 og torsdag – fredag fri kl. 13:50 (33 lek. ugentligt)
  D2 har mandag, tirsdag, torsdag og fredag fri kl. 13:50 og onsdag fri kl. 14:45 (31 lek. ugentligt pga. sammenlagt undervisning jf. §16B)
  Indskolingen har fagdage om tirsdagen, og mellemtrinnet afprøver i stedet for faste fagdage, et skoleår med flere projekt uger og fordybelsesdage. 
  Skolens lærere er dem, som børnene kender fra i år, og efterhånden som børnene rykker videre op, vil de opleve, at de får enkelte nye fag og faglærere. Vi har et fast personale i vores afdelinger, og hermed sikres kontinuiteten.
   
  Skemaer og årets planer
  Kommende skoleskemaer er nu klar og er vedhæftet. Skemaerne deles også ud i klasserne på sidste skoledag.
  Lærerne mødes i ugen inden børnene begynder, og her planlægger vi året mere detaljeret.
  Her træffes beslutninger om dagligdagen, og det vil I få besked om på Forældreintra, efterhånden som det er klart.
  SFO´en holder åbent i uge 27, 31 og 32
  Alle børnene starter i skole mandag d. 13. august kl. 7:50 og er en almindelig skoledag efter skemaet.


  Indskolingslærere, klasselærere og pædagoger:
  Lotte, Mette, Anette, Morten, Atle, Janni W., Janni O., Maibrit G., pæd. studerende.
   
  Mellemtrinslærere, klasselærere, pædagoger:
  C1 = Maibritt, Stine
  C2 = Trine, Stine
  D2 = Marian, Maria
  Atle, Morten, Ole, Charlotte, Maibrit G., Lene.
   
  Har I kommentarer eller spørgsmål, så har I mulighed for at kontakte mig på mail her på Forældreintra. Spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt :)
   
  Med venlig hilsen
  Hanne Britorn, afdelingsleder.