image
image
image

Isenvad Skole

 & Børnehus

image
image
image

1. skoledag i indskolingen

Velkommen til Alba og Marie smiley

 • ikon
  Pia Becker den 02-05-2018
  Registrering og godkendelse af fravær
  Vedhæftede bilag skal bruges, hvis jeres barn/børn holder fri udenfor skolens officielle og planlagte ferieperioder i mere end 3 dage.
 • ikon
  Hanne Bjelke Britorn den 21-08-2018

  Forældreinformation: 

  MOMO og elevplaner på Isenvad Skole. 

  Fremover er der to platforme I skal bruge i dagligdagen på Isenvad Skole: 

  • Forældreintra er vores kommunikationsplatform og MOMO er vores læringsplatform. 

  Forældreintra kender I. 

  • MOMO er I først ved at lære at kende. MOMO er en læringsplatform, hvor I løbende gennem skoleåret kommer til at kan se: 

  • - Årsplaner og målsætninger
   -
    Forløbene i fagene, inklusiv børnenes opgaver og produkter 
   Evaluering af forløb for det enkelte barn

  MOMO bliver derfor en digital portal, der giver forældre indblik i både hvad vi laver i skolen, og hvad det enkelte barn lærer 

  Læringsportalen bliver hele tiden videreudviklet, og i denne spæde start, finder I indtil videre kun enkelte årsplaner. 

  Fra indeværende skoleår kommer I til at kunne se alle årsplaner i MOMO, efterhånden som de bliver oprettet, samt en del forløb i de fag, der skal skrives om i elevplanen det pågældende år. 

  Siden foråret har I som forældre kunne følge med i børnenes aktiviteter og læring gennem MOMO. 

  Jeg udsendte dengang nedenstående bilag til Jer, om hvordan I får adgang, og det har nogle af Jer benyttet sig af. Vi håber, at endnu flere vil være nysgerrige på at få indblik i Jeres barns læringsportal.  

  Det er fremover en forventning, at I som forældre jævnligt åbner MOMO sammen med Jeres barn, for at følge med i, hvad vi laver i skolen.  

  Da MOMO også er elevernes daglige platform, vil de kunne hjælpe Jer med at navigere og forstå systemet, og I kan også få hjælp ved at henvende Jer til læreren. 

  Det er en relativ nyudviklet platform, så der bliver løbende forbedret, og det er ikke altid, det er helt nemt at finde ind til det, man leder efter, men vi er i tæt kontakt med firmaet bag MOMO og får justeret sammen med dem. 

  Man kan sige, at MOMO er den digitale erstatning for elevernes bøger og mapper. Og for deres øvelser og afleveringsopgaver, så MOMO er en ny og bedre måde for Jer forældre at følge med i dagligdagen. I kan til enhver tid sammen med jeres barn åbne MOMO og spørge mere konkret til det, de har arbejdet med og børnene kan efterhånden vise Jer, deres forskellige opgaver og produkter. 

  MOMO er nu også vores platform for elevplaner.  

  Elevplaner har været en del af folkeskolen siden 2006. Men med skolereformen og en ny lovgivning har skoleafdelingen nu udviklet en ny form på kommunens elevplaner, som er i overensstemmelse med de nye krav om digitalisering og med kravet om at komme endnu tættere på det enkelte barns læring, så alle børn kan blive så dygtige, som de kan. 

  Elevplanen indeholder både løbende evalueringer af barnets læring og bruges til skole/hjem samtaler, hvor elev, forældre og lærer laver aftaler om, hvad der særligt skal fokuseres på for det enkelte barn. 

  Vedhæftet er den kommunale beskrivelse om oprettelse og adgang på MOMO.

  Mvh. Hanne Britorn 

  Afdelingsleder, Isenvad Skole